Επανορθωτικές Επεμβάσεις

Η επανορθωτική πλαστική χειρουργική έχει ως βασικό μέλημα να βελτιώσει αρχικά τη λειτουργικότητα ενός μέλους του ανθρώπινου σώματος και να αποκαταστήσει την αισθητική εμφάνιση. Κακοήθειες, τραυματισμοί, μολύνσεις, ανωμαλίες στην ανάπτυξη ή συγγενείς ανωμαλίες είναι δυνατό να δημιουργήσουν τόσο λειτουργικά όσο και αισθητικά ελλείμματα. Ο ρόλος του πλαστικού χειρουργού είναι αρχικά να αποκαταστήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την λειτουργικότητα του μέλους και στη συνέχεια να ασχοληθεί με την αισθητική του εμφάνιση.

  • Τα έλκη των κάτω άκρων αποτελούν ένα δύσκολο θεραπευτικό πρόβλημα καθώς η αντιμετώπισή τους σχετίζεται με πολλούς παράγοντες όπως η αιτιολογία, το ατομικό ιστορικό του ασθενούς αλλά και το περιβάλλον του, που θα κληθεί να τον υποστηρίξει στη θεραπευτική περίοδο. Τα έλκη των κάτω άκρων είναι συνήθως φλεβικής αιτιολογίας. Άλλα αίτια που δημιουργούν έλκη είναι:

  • Οι ουλές είναι τα ορατά σημάδια που μένουν μετά από ένα τραυματισμό, καθώς ενεργοποιούνται μηχανισμοί από τον ίδιο τον οργανισμό, με σκοπό την διατήρηση της δομικής και λειτουργικής ακεραιότητας του ιστού που έχει υποστεί την βλάβη. Πτωχή επούλωση μπορεί να οδηγήσει σε ουλές που δημιουργούν παραμόρφωση ή είναι αισθητικά μη αποδεκτές.

  • Είναι βαριά κάκωση του δέρματος και των βλεννογόνων και προκαλείται από την επίδραση θερμικών, χημικών ή ηλεκτρικών αιτίων. Η συχνότητα των εγκαυμάτων στον πληθυσμό μιας χώρας είναι ανεξάρτητη από το πολιτιστικό επίπεδο. Οι δυο ηλικιακές ομάδες που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συχνότητα είναι τα μικρά παιδιά και οι εργαζόμενοι.

  • Περιγράφονται 3 βασικοί τύποι καρκίνου του δέρματος: ο βασικοκυτταρικός, ο ακανθοκυτταρικός και το μελάνωμα.