Νόμιμοι Όροι

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα "www.drsakellariou.gr", η ιστοσελίδα αυτή ανήκει στην Δρ. Αικατερίνη Σακελλαρίου, πλαστική χειρουργό, και αποτελεί μέσο επικοινωνίας μεταξύ της και του κοινού της ή και των ασθενών της. Αποτελεί επίσης μέσο έκφρασης της, καθώς και των απόψεων της περί αισθητικής και πλαστικής χειρουργικής, καθώς και πηγή ενημέρωσης για τις θεραπείες και επεμβάσεις που πραγματοποιεί και παρέχει.

όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα αυτήν σχετικά με την επιστημονική κατάρτιση και την ιατρική εμπειρία της Δρ. Σακελλαρίου είναι ακριβείς.

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης της ιστοσελίδας " www.drsakellariou.gr " οφείλει, πριν από την πλοήγηση του σε αυτήν, και χρήση των σελίδων της, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους που ακολουθούν. Σε περίπτωση διαφωνίας του, οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Άλλως, τεκμαίρεται ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους εν λόγω όρους και δίνει τη συγκατάθεσή του σε αυτούς. Οι παρακάτω όροι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Νόμιμος εκπρόσωπος της ιστοσελίδας αυτής για θέματα που την αφορούν ή το περιεχόμενο της, είναι η Δρ. Αικ. Σακελλαρίου.

Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας "" www.drsakellariou.gr " συμπεριλαμβανομένων -ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά- των κειμένων, πληροφοριών, νέων, γραφικών και γραφιστικών στοιχείων, εικόνων, φωτογραφιών, λογοτύπων, σχεδίων, δομής, πρωτότυπων γραμματοσειρών και γενικά κάθε είδους αρχείων που αναρτώνται στην ιστοσελίδα στο σύνολο της, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
Το σύνολο του περιεχομένου ανήκει στη Κυρία Αικ. Σακελλαρίου. Σε περίπτωση που εκείνη θελήσει να χρησιμοποιήσει κάτι το οποίο δεν της ανήκει, θα συνοδεύεται πάντα από σχετική αναφορά με το όνομα του κατόχου των δικαιωμάτων του.
Κατά συνέπεια, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μεταπώληση, μετάδοση, διανομή, εκπομπή, έκδοση, προσαρμογή, τροποποίηση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, δημοσίευση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμήματος η όλης της ιστοσελίδας, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ιδιοκτήτριας της.

Εξαίρεση

Εξαίρεση στον παραπάνω κανόνα αποτελούν τα βίντεο (videos) της Δρ. Σακελλαρίου, που φορτώνονται αυτομάτως από τον ιστότοπο YouTube. Εμφανίζονται στην ιστοσελίδα αυτή όπως και στην παρούσα ιστοσελίδα και είναι έργα που ανήκουν στο δημόσιο τομέα εξ΄ορισμού.
Μερικά videos που υπάρχουν στη παρούσα ιστοσελίδα εισάγονται σε αυτήν χάρη στο YouTube, αλλά ωστόσο προέρχονται από κάποια άλλα sites αρχικά. Δεν έχει εισαχθεί στο YouTube κανένα video που να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί νόμιμα για ενημέρωση. Επίσης κανένα video δεν χρησιμοποιείται για εμπορική εκμετάλλευση, ούτε και έχει τροποποιηθεί για την εισαγωγή του στην παρούσα ιστοσελίδα.
Τα βίντεο που μεταφέρονται στην ιστοσελίδα αυτομάτως από το YouTube, δεν φέρουν καμμία αναφορά πνευματικής ιδιοκτησίας στη Δρ. Σακελλαρίου - και σε αντίθεση με όλο το υπόλοιπο περιεχόμενο δεν της ανήκουν εξ´ορισμού-. Παρολαταύτα δεν δύναται κανείς επισκέπτης να τα χρησιμοποιήσει χωρίς προηγούμενη ενημέρωση της Κυρίας Σακελλαρίου και με σκοπό την διαφθορά του ονόματος της ή και της φήμης της. Κάθε χρήση τους που θα είχε τέτοια πρόθεση τιμωρείται αυστηρά από τον νόμο.

Διακριτικός Τίτλος

Το σήμα της Δρ. Σακελλαρίου, που αποτελείται από ένα σύμβολο, και αντιπροσωπεύει το λογότυπο της, αποτελεί τον διακριτικό τίτλο της, και προστατεύεται λοιπόν από τις ίδιες διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Αποθήκευση και Χρήση Περιεχομένου

Η περιορισμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου της ιστοσελίδας της Δρ. Σακελλαρίου, αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα. Βεβαίως αυτή πρέπει να γίνεται σε προσωπικό υπολογιστή και να έχει σκοπό την αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς καμμία πρόθεση εμπορικής εκμετάλλευσης των αντιγραφημένων τμημάτων. Σε περίπτωση χρήσης μικρού τμήματος της ιστοσελίδας ως σύντομη αναφορά (π.χ. χρήση αριθμού λέξεων από μία πρόταση, ανάμεσα σε εισαγωγικά και σαν ξεκάθαρη αναφορά, που στο σύνολο της να μη ξεπερνάει το ένα τέταρτο από το συνολικό κείμενο) πρέπει να γίνεται εμφανής αναγραφή της προέλευσης του τμήματος αυτού, όπως και ρητή αναφορά στο όνομα της ιστοσελίδας προέλευσης του καθώς και του συγγραφέα του. Η περιορισμένη αυτή χρήση δεν είναι ωστόσο -και σε καμμία περίπτωση- συνώνυμη παραχώρησης της πνευματικής ιδιοκτησίας του χρησιμοποιηθέντος τμήματος από μέρους της Δρ. Σακελλαρίου.
Οτιδήποτε άλλο δημοσιεύεται στις ηλεκτρονικές σελίδες της "www.drsakellariou.gr" και αποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου, ανάγεται στην ευθύνη του ιδιοκτήτη του.
Κάθε παραβίαση των παραπάνω τιμωρείται αυστηρά από τον Νόμο με ποινικές και αστικές κυρώσεις. Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν και εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο και σε όλα τα επερχόμενα δημιουργήματα που θα δημοσιευτούν στο μέλλον στην Ιστοσελίδα αυτή, και που θα προστατεύονται από την αναφορά "Copyright-All rights reserved" που υπάρχει στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας αυτής.

Τα κείμενα των επεμβάσεων/θεραπειών της Δρ. Σακελλαρίου

Τα κείμενα που δημοσιεύει η Δρ. Σακελλαρίου στην ιστοσελίδα της, είναι επιστημονικού χαρακτήρα, αποτελούν ξεκάθαρα έργα πρωτότυπα, που προϋποθέτουν ειδικές γνώσεις σε συνδυασμό με επαγγελματική εμπειρία. Συνεπώς τα άρθρα αυτά προστατεύονται ως "έργα" επειδή θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κάποιο κέρδος σε όφελος του πωλητή τους, σε περίπτωση μεταπώλησης τους.
Η Δρ. Σακελλαρίου είναι και θα παραμείνει ελεύθερη, να τα διαχειριστεί όπως εκείνη επιθυμεί, και να αποφασίσει για την ενδεχόμενη απόσυρση τους από την ιστοσελίδα της, και για την ενδεχόμενη διάθεση τους σε κάποιο τρίτο μέρος στο μέλλον, έστω και εάν τα έχει χρησιμοποιήσει στην ιστοσελίδα της για κάποιο χρονικό διάστημα.
Επίσης δεν μπορεί να καταστεί υπεύθυνη για την κακή χρήση ή ερμηνεία των κειμένων, των ενημερώσεων και απόψεων της, που παρατίθενται μέσω της ιστοσελίδας της, από κάποιον αναγνώστη.

Τα κείμενα της ιστοσελίδας, δεν αποτελούν σε καμμία περίπτωση κάποιου είδους θεραπείας, συμβουλής ή πρότασης για εύρεση λύσεων σε προσωπικά προβλήματα και δεν υποκαθιστούν την πραγματική επαφή με την ιατρό ούτε και την γνωμάτευση της. Οι αναγνώστες της ιστοσελίδας παραμένουν υπεύθυνοι για την χρήση που θα κάνουν των γνώσεων και γνώμων που θα αποκομίσουν από την ανάγνωση του συνόλου της παρούσας ιστοσελίδας.

Εισαγωγή περιεχομένου τρίτου/τρίτων

Κανένας επισκέπτης δεν έχει το δικαίωμα να εισάγει, ή να αντικαταστήσει και με κανένα απολύτως μέσο, περιεχόμενο στην Ιστοσελίδα "www.drsakellariou.gr", που ενδέχεται να τροποποιήσει το περιεχόμενο ή έστω και την όψη της Ιστοσελίδας, ή και των δεδομένων που δημοσιεύονται σε αυτήν, ή που θα μπορούσε να αλλάξει την δομή της ή και τα δημιουργήματα που εκτίθενται σε αυτήν.
Εάν επιθυμείτε να λάβετε παραπάνω πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας Ιστοσελίδας, ή να μας επισημάνετε κάτι, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ακόλουθη διεύθυνση: katsakel@gmail.com και θα χαρούμε πολύ να ικανοποιήσουμε το αίτημα σας το συντομότερο δυνατό.