Μη-Επεμβατικές Θεραπείες

Για ν’ αντιμετωπίσουμε τα σημάδια που αφήνει το πέρασμα του χρόνου στο πρόσωπό μας, μπορούμε να ακολουθήσουμε μια σειρά από μη επεμβατικές θεραπείες, που μπορούν να γίνουν μέσα σε μία επίσκεψη στο ιατρείο της πλαστικού χειρουργού. Επίσης μπορούν να αποκατασταθούν κάποια σωματικά ελαττώματα χάρη σε καινούργιες μεθόδους και μηχανήματα που εφαρμόζονται στον μοντέρνο χώρο της Ιατρού.