Αφαίρεση και αντικατάσταση ενθεμάτων

Αφαίρεση και αντικατάσταση ενθεμάτων

Η Αφαίρεση και αντικατάσταση ενθεμάτων επίσης λἐγεται "REVISION" ενθεμάτων (αναθεώρηση). Η αυξητική στήθους αποτελεί μια από τις δημοφιλέστερες επεμβάσεις στον τομέα της αισθητικής πλαστικής χειρουργικής. Τα ενθέματα σιλικόνης που χρησιμοποιούνται είναι απολύτως ασφαλή και κατασκευασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια στο χρόνο με ελάχιστες επιπλοκές. Σπάνια και σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις, η αντίδραση του οργανισμού στο ένθεμα έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται γύρω από το υλικό μια κάψα, δηλαδή ένας ιστός που περιβάλλει το ένθεμα και αλλοιώνει την αισθητική του εμφάνιση. Στις περιπτώσεις αυτές, είναι απαραίτητη η αφαίρεση και η αντικατάσταση του ενθέματος. Τόσο η άριστη ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται όσο και η πιστή εφαρμογή των μετεγχειρητικών οδηγιών μειώνουν στο ελάχιστο τέτοιου είδους αντιδράσεις.

Συνοπτικά

Κατηγορία

Γυναίκα

Μέλη του σώματος

Μαστός

Άλλες Υπηρεσίες