Αυξητική Μαστών

Αυξητική Μαστών

Η αυξητική στήθους είναι μια χειρουργική διαδικασία που έχει ως σκοπό να ενισχύσει το μέγεθος και το σχήμα των γυναικείων μαστών. Εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που:

  1. η γυναίκα απλά επιθυμεί να μεγαλώσει το στήθος της,
  2. να διορθώσει μια ασυμμετρία μεταξύ των δυο μαστών,
  3. να ανορθώσει και συγχρόνως να μεγεθύνει το στήθος,
  4. να κάνει αισθητική αποκατάσταση μετά από αφαίρεση του αδένα λόγω κακοήθειας,
  5. να αποκαταστήσει την απώλεια του όγκου του στήθους μετά από εγκυμοσύνη ή μαζική απώλεια βάρους.

Κατάλληλες Υποψήφιες

Οι ιδανικές υποψήφιες είναι γυναίκες των οποίων η ανάπτυξη του στήθους έχει ολοκληρωθεί, που αναζητούν βελτίωση της φυσικής τους εικόνας και έχουν ρεαλιστικές προσδοκίες.

Χειρουργείο

Πραγματοποιείται με γενική αναισθησία σε καλά οργανωμένο νοσοκομείο. Η επιλογή του κατάλληλου ενθέματος (τύπος και μέγεθος)εξαρτάται από την ανατομία της περιοχής που θα τοποθετηθεί και από τις επιθυμίες της ασθενούς. Το ένθεμα μπορεί να τοποθετηθεί:

  1. Από μια τομή γύρω από τη θηλή. Στην περίπτωση αυτή η ουλή είναι ελάχιστη και συνήθως δεν επηρεάζεται ο θηλασμός.
  2. Μέσω τομής στο ύψος της υπομαστίου πτυχής.
  3. Μέσω τομής στη μασχάλη.

Στη συνέχεια παρασκευάζεται η θήκη μέσα στην οποία θα τοποθετηθεί το ένθεμα. Η θήκη αυτή μπορεί να είναι είτε κάτω από τον μαζικό αδένα ή κάτω από τον μείζονα θωρακικό μύ.

Ανάρρωση

Μετεγχειρητικά

Άμεσα μετεγχειρητικά θα υπάρχει οίδημα και πιθανές εκχυμώσεις, μούδιασμα, πόνος και ευαισθησία στην περιοχή που αντιμετωπίζονται με απλά παυσίπονα. Η επιστροφή στην εργασία είναι εφικτή σε μερικές ημέρες και στο γυμναστήριο σε 3-4 εβδομάδες. Ο ασθενής οφείλει να φορά τον ειδικό στηθόδεσμο για ένα μήνα μετά το χειρουργείο και να ακολουθεί τις μετεγχειρητικές οδηγίες που αφορούν τη λήψη αναλγητικών και αντιβιοτικής αγωγής για μερικές ημέρες. Η διάρκεια των αποτελεσμάτων είναι συνήθως μόνιμη αν και μπορεί να χρειαστεί αντικατάσταση των ενθεμάτων μετά από 10-15 χρόνια.

Κίνδυνοι-Επιπλοκές

Αιμάτωμα, σέρομα (συλλογή υγρού), φλεγμονή, δημιουργία κάψας γύρω από το ένθεμα, αλλαγή στην αισθητικότητα των θηλών. Οι περισσότερες από τις επιπλοκές δεν είναι συχνές και συζητούνται διεξοδικά κατά τη διάρκεια της συμβουλευτικής επίσκεψης στο ιατρείο.

Συνοπτικά

Κατηγορία

Γυναίκα

Μέλη του σώματος

Μαστός

Χαρακτηριστικά

Διάρκεια επέμβασης: 1-2 ώρες

Νοσηλεία: 1 ημέρα

Αναισθησία: Γενική

Χρόνος Ανάρρωσης: Μερικές ημέρες

Αποτέλεσμα: 

Η αυξητική στήθους έχει θετικό αντίκτυπο στη γυναικεία ψυχολογία καθώς βελτιώνει αισθητά την εμφάνιση και αυξάνει σημαντικά την αυτοπεποίθηση. Στην προκειμένη περίπτωση ο ρόλος του ιατρού είναι να εφαρμόσει την πιο ασφαλή και αποτελεσματική τεχνική που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κάθε περιστατικού ξεχωριστά για ένα όμορφο και φυσικό αποτέλεσμα.

Άλλες Υπηρεσίες