Όροι Χρήσεως

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα "www.drsakellariou.gr". Παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή τους παρακάτω όρους που αποτελούν τις προϋποθέσεις για την πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα. Η ιστοσελίδα αυτή αποτελεί προέκταση του ιατρείου της πλαστικού χειρουργού Δρ. Αικ. Σακελλαρίου καθώς και μέσο έκφρασης της στο Διαδίκτυο. Το σύνολο του περιεχομένου της διατίθεται χωρίς καμμία επιβάρυνση ή υποχρέωση στο κοινό της. Ανήκει στο σύνολο της στην Δρ. Σακελλαρίου -πλην των videos που αναρτώνται σε αυτήν που ανήκουν στο δημόσιο τομέα.

Κάθε επισκέπτης της ιστοσελίδας "www. drsakellariou.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων της, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους που ακολουθούν. Σε περίπτωση διαφωνίας του, οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Άλλως, τεκμαίρεται ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους εν λόγω όρους χρήσης και δίνει τη συγκατάθεσή του σε αυτούς. Οι παρακάτω όροι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα αυτή ανήκει στη Δρ. Σακελλαρίου, η οποία μπορεί να αποκαλείται σε μερικά σημεία του κειμένου ως "δικαιούχος". Με τη λέξη "χρήστες" αναφερόμαστε και εννοούμε τους επισκέπτες της παρούσας ιστοσελίδας.

Γενικοί Όροι Χρήσεως

Η ιστοσελίδα της Δρ. Σακελλαρίου καταβάλλει συνεχώς τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της -παρόντα και επόμενα- να είναι χαρακτηριστικά για την μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, πληρότητα, και ορθότητα τους. Σε καμμία απολύτως περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν μπορεί να προκύψει ευθύνη της δικαιούχου, για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί σε επισκέπτη της, με αφορμή την χρήση της ιστοσελίδας. Το περιεχόμενο που παρατίθεται στην ιστοσελίδα έχει χαρακτήρα επιστημονικό, ενημερωτικό και συμβουλευτικό, ανανεώνεται διαρκώς και σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να ζητηθεί αποζημίωση για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία ή απώλεια προκληθεί σε κάποιο χρήστη της ιστοσελίδας.

Τα κείμενα της Δρ. Σακελλαρίου

Τα κείμενα που δημοσιεύει η Δρ. Σακελλαρίου στην ιστοσελίδα της αντλούν στοιχεία και πληροφορίες από επιστημονικά συγγράμματα και ιατρικά άρθρα, και παρόλο που δεν αναφέρεται η βιβλιογραφία της σε κάποιο σημείο της ιστοσελίδας της, εκείνη είναι διατεθειμένη να την παρέχει σε όποιον το επιθυμεί και της την ζητήσει.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η ιστοσελίδα www.drsakellariou.gr συμμορφώνεται με το Ελληνικό Δίκαιο αλλά και με το Διεθνές Δίκαιο, καθώς και με τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Συνεπώς, σε περίπτωση διαμαχών ή διαφορών ανάμεσα στην ίδια και σε τρίτους, προκύπτουσες από την παρούσα συμφωνία με τους επισκέπτες της ιστοσελίδας, αρμόδια είναι τα καθ´ύλην Ελληνικά Δικαστήρια, για επίλυση της διαφοράς. Κατά κανόνα, για κάθε ενδεχόμενη ή επόμενη διαφορά, διαμάχη ή αμφισβήτηση, αρμόδιο θα είναι το εθνικό σύστημα, για την εκδίκαση ή και την διαιτησία ανάμεσα στα μέρη.

Για κάθε θέμα που αφορά μία διαφορά, ή διαμάχη, σχετική με το Διαδίκτυο, θα εφαρμόζονται οι γενικοί κανόνες της Ελληνικής Πολιτικής και Ποινικής Δικονομίας όπως και οι κανόνες Δημοσίου και Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου.

Σύνδεσμοι ("Links")

Η παρούσα ιστοσελίδα παραπέμπει και ενδέχεται να παραπέμπει και στο μέλλον, σε άλλες ιστοσελίδες υπό την μορφή συνδέσμων ("links") σε ορισμένα σημεία της ιστοσελίδας. Πράττει κατ´αυτόν τον τρόπο για να παρέχει περισσότερες πληροφορίες στον επισκέπτη της ή και για να αναγνωρίσει την προσφορά τρίτων στο έργο της.

Παρέχοντας links στην ιστοσελίδα της, δίνει την δυνατότητα στον επισκέπτη της να επισκεφτεί πιο εύκολα και άμεσα, την ιστοσελίδα κάποιου τρίτου συνεργάτη της ή και κάποιας πηγής της.

Ωστόσο, δεν φέρει καμμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους, ούτε και για τις υπηρεσίες τους, καθώς και για τους όρους διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων που εκείνοι χρησιμοποιούν. Επίσης, η δικαιούχος δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί της διαθεσιμότητάς τους ανά πάσα στιγμή. Ο επισκέπτης/χρήστης των συνδεδεμένων ιστοσελίδων -ή και οι εν λόγω σύνδεσμοι- ευθύνονται αποκλειστικά για οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα προκύψει στην περίπτωση που κάποιος χρήστης τις επισκεφθεί κατόπιν ανακατεύθυνσης από την μια ιστοσελίδα (www.drsakellariou.gr) στην άλλη.

Προσωπικά Δεδομένα

Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί την φόρμα επικοινωνίας που μπορείτε να βρείτε στο κάτω μέρος όλων των σελίδων του site, όπως και στην ειδική σελίδα επικοινωνίας με την Ιατρό, για να συγκεντρώσει δεδομένα που σχετίζονται με μερικούς από τους επισκέπτες της που της έχουν απευθύνει γραπτό μήνυμα χρησιμοποιώντας την. Αυτά τα δεδομένα επιτρέπουν στην δικαιούχο να απαντήσει με προσωπικό τρόπο στις αιτήσεις και ερωτήσεις των ενδιαφερομένων.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατ´αυτόν τον τρόπο περιορίζονται σε πολύ βασικές πληροφορίες επαφής: ονοματεπώνυμο ή και εμπορική επωνυμία, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη και δεν εισβάλλουν, ούτε και παραβιάζουν την ιδιωτική σφαίρα του χρήστη. Χρησιμοποιούνται από την Ιατρό και μόνο για να επικοινωνήσει με τα άτομα που ήλθαν σε επαφή μαζί της και επιθυμούν κάποιο ραντεβού ή και συγκεκριμένες ιατρικές πληροφορίες.

Δικαιώματα Πρόσβασης, Διόρθωσης και Διαγραφής

Όταν αποφασίσετε να αποστείλετε ένα e-mail στις διευθύνσεις που φαίνονται στην Ιστοσελίδα της Δρ. Σακελλαρίου, το μήνυμα σας θα περιλαμβάνει την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, και το όνομα σας κάθε αυτό, ούτως ώστε εκείνη να μπορέσει να σας απαντήσει, αλλά και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία θελήσετε να της κοινοποιήσετε οικειοθελώς και με δική σας πρωτοβουλία π.χ. το τηλέφωνο σας εάν επιθυμείτε να σας πάρει τηλέφωνο η Ιατρός.

Η ίδια φόρμα επικοινωνίας χρησιμεύει όταν θέλετε να ζητήσετε μια πρώτη επίσκεψη δωρεάν με την Ιατρό.

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διαγραφής και διόρθωσης όλων των προσωπικών δεδομένων σας που συλλέγουμε κατ´αυτόν τον τρόπο. Οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία συλλέγουμε διατίθεται και προορίζεται σε αποκλειστική χρήση της δικαιούχου.

Η δικαιούχος, ποτέ δεν θα μοιραστεί τα προσωπικά δεδομένα ενός χρήστη της Ιστοσελίδας της, με κανέναν τρίτο, εκτός κι΄αν της απευθυνθεί γραπτή και ειδική παράκληση από μέρους του ιδίου του χρήστη-κατόχου στοιχείων, που να της ζητάει ρητά να πράξει κατ´ αυτόν τον τρόπο.

Για να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής πληροφοριών που αναφέρονται ονομαστικά σε εσάς, παρακαλούμε θερμά να αποστείλετε ένα e-mail εξηγώντας το αίτημα σας στην ακόλουθη διεύθυνση: katsakel@gmail.com

Ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας!