Αισθητικές Επεμβάσεις για τις Γυναίκες

H αισθητική πλαστική χειρουργική περιλαμβάνει διαδικασίες που έχουν ως σκοπό να βελτιώσουν την αισθητική εμφάνιση του σώματος και του προσώπου της γυναίκας, και να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση της. Οι κατάλληλες υποψήφιες είναι ασθενείς χωρίς σοβαρά προβλήματα υγείας οι οποίες έχουν ρεαλιστικές προσδοκίες για το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα. Η απόφαση για μια αισθητική επέμβαση πρέπει να αποτελεί προσωπική επιλογή και να μην υποκινείται από άλλους εξωγενείς παράγοντες όπως οι επιθυμίες άλλων προσώπων ή τα ιδανικά πρότυπα που προβάλλονται από τα μέσα ενημέρωσης.