Αυξητική Μαστών

Η αυξητική στήθους είναι μια χειρουργική διαδικασία που έχει ως σκοπό να ενισχύσει το μέγεθος και το σχήμα των γυναικείων μαστών. Εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που:

  1. Η γυναίκα απλά επιθυμεί να μεγαλώσει το στήθος της,
  2. Να διορθώσει μια ασυμμετρία μεταξύ των δυο μαστών,
  3. Να ανορθώσει και συγχρόνως να μεγεθύνει το στήθος,
  4. Να κάνει αισθητική αποκατάσταση μετά από αφαίρεση του αδένα λόγω κακοήθειας,
  5. Να αποκαταστήσει την απώλεια του όγκου του στήθους μετά από εγκυμοσύνη ή μαζική απώλεια βάρους.

Συνοπτικά


 
 

Διάρκεια επέμβασης: 1-2 ώρες

Νοσηλεία: 1 ημέρα

Αναισθησία: Γενική

Χρόνος Ανάρρωσης: Μερικές ημέρες

Αποτέλεσμα: 

Η αυξητική στήθους έχει θετικό αντίκτυπο στη γυναικεία ψυχολογία καθώς βελτιώνει αισθητά την εμφάνιση και αυξάνει σημαντικά την αυτοπεποίθηση. Στην προκειμένη περίπτωση ο ρόλος του ιατρού είναι να εφαρμόσει την πιο ασφαλή και αποτελεσματική τεχνική που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κάθε περιστατικού ξεχωριστά για ένα όμορφο και φυσικό αποτέλεσμα.

 

Κατάλληλες Υποψήφιες

Οι ιδανικές υποψήφιες είναι γυναίκες των οποίων η ανάπτυξη του στήθους έχει ολοκληρωθεί, που αναζητούν βελτίωση της φυσικής τους εικόνας και έχουν ρεαλιστικές προσδοκίες.

Χειρουργείο

Πραγματοποιείται με γενική αναισθησία σε καλά οργανωμένο νοσοκομείο. Η επιλογή του κατάλληλου ενθέματος (τύπος και μέγεθος)εξαρτάται από την ανατομία της περιοχής που θα τοποθετηθεί και από τις επιθυμίες της ασθενούς. Το ένθεμα μπορεί να τοποθετηθεί:

  1. Από μια τομή γύρω από τη θηλή. Στην περίπτωση αυτή η ουλή είναι ελάχιστη και συνήθως δεν επηρεάζεται ο θηλασμός.
  2. Μέσω τομής στο ύψος της υπομαστίου πτυχής.
  3. Μέσω τομής στη μασχάλη.

Στη συνέχεια παρασκευάζεται η θήκη μέσα στην οποία θα τοποθετηθεί το ένθεμα. Η θήκη αυτή μπορεί να είναι είτε κάτω από τον μαζικό αδένα ή κάτω από τον μείζονα θωρακικό μύ.

Μετεγχειρητικά

Άμεσα μετεγχειρητικά θα υπάρχει οίδημα και πιθανές εκχυμώσεις, μούδιασμα, πόνος και ευαισθησία στην περιοχή που αντιμετωπίζονται με απλά παυσίπονα. Η επιστροφή στην εργασία είναι εφικτή σε μερικές ημέρες και στο γυμναστήριο σε 3-4 εβδομάδες. Η ασθενής οφείλει να φορά τον ειδικό στηθόδεσμο για ένα μήνα μετά το χειρουργείο και να ακολουθεί τις μετεγχειρητικές οδηγίες που αφορούν τη λήψη αναλγητικών και αντιβιοτικής αγωγής για μερικές ημέρες. Η διάρκεια των αποτελεσμάτων είναι συνήθως μόνιμη.

Κίνδυνοι - Επιπλοκές

Αιμάτωμα, σέρομα (συλλογή υγρού), φλεγμονή, δημιουργία κάψας γύρω από το ένθεμα, αλλαγή στην αισθητικότητα των θηλών. Οι περισσότερες από τις επιπλοκές δεν είναι συχνές και συζητούνται διεξοδικά κατά τη διάρκεια της συμβουλευτικής επίσκεψης στο ιατρείο.

Ανόρθωση Μαστών

Η ανόρθωση στήθους ή αλλιώς μαστοπηξία, είναι η χειρουργική διαδικασία με την οποία οι πτωτικοί μαστοί ανορθώνονται με την αφαίρεση της περίσσειας δέρματος και την επανατοποθέτηση της θηλής και του μαζικού αδένα στη νέα θέση. Η εγκυμοσύνη, ο θηλασμός, η βαρύτητα, η απώλεια της ελαστικότητας του δέρματος είναι παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν στην χαλάρωση και την πτώση του στήθους. Το στήθος ξαναγίνεται στητό και πιο νεανικό ενώ στο ίδιο χειρουργείο είναι δυνατό να μειωθεί και το μέγεθος της θηλαίας άλω (σκουρόχρωμη περιοχή γύρω από τη θηλή). Σε ορισμένες περιπτώσεις αν είναι επιθυμητή και η αύξηση του μεγέθους του στήθους, μαζί με την ανόρθωση μπορεί να γίνει ταυτόχρονα και τοποθέτηση σιλικόνης.

Συνοπτικά


Διάρκεια επέμβασης: 1,5 -3 ώρες

Νοσηλεία: 1 ημέρα

Αναισθησία: Γενική

Χρόνος Ανάρρωσης: Λίγες ημέρες

Αποτέλεσμα: 

Το στήθος είναι ανορθωμένο, πιο γεμάτο και πιο στητό. Τα αποτελέσματα είναι σχεδόν μόνιμα αν και οι πολλαπλές εγκυμοσύνες και οι αυξομειώσεις του βάρους μπορούν να επηρεάσουν το μέγεθος και το σχήμα των μαστών.

 
 

Κατάλληλες Υποψήφιες

Γυναίκες με πτωτικούς μαστούς που επιθυμούν να αποκτήσουν στητό στήθος. Οι εγκυμοσύνες και οι μεγάλες αυξομειώσεις στο βάρος μπορεί να επηρεάσουν το αποτέλεσμα.

Χειρουργείο

Πραγματοποιείται με γενική αναισθησία σε καλά οργανωμένο νοσοκομείο. Το μέγεθος και το σχήμα του μαστού, το μέγεθος της θηλαίας άλω και ο βαθμός της πτώσης είναι παράγοντες που συνυπολογίζονται όταν πρόκειται να επιλεχθεί η κατάλληλη τεχνική. Επομένως, οι ουλές μπορεί να περιορίζονται γύρω από τη θηλαία άλω ή να επεκτείνονται προς τα κάτω μέχρι την υπομάστιο πτυχή. Τοποθετούνται μία παροχέτευση σε κάθε μαστό για τη συλλογή περίσσειας αίματος ή άλλων υγρών. Σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται ταυτόχρονα και η τοποθέτηση σιλικόνης.

Μετεγχειρητικά

Άμεσα μετεγχειρητικά υπάρχει οίδημα, πιθανές εκχυμώσεις, πόνος και ευαισθησία στο στήθος που αντιμετωπίζονται με παυσίπονα. Πιθανές επιπλοκές περιλαμβάνουν το αιμάτωμα, τη φλεγμονή και την προσωρινή διαταραχή της αισθητικότητας της θηλής. Η επάνοδος στην εργασία μπορεί να γίνει σε λίγες ημέρες και στο γυμναστήριο σε 3-4 εβδομάδες. Οι ουλές θα ωριμάσουν και θα εξασθενίσουν με την πάροδο του χρόνου ενώ η ασθενής οφείλει να ακολουθήσει προσεκτικά τις μετεγχειρητικές οδηγίες για την περιποίησή τους.

Κίνδυνοι - Επιπλοκές

Φλεγμονή, αιμάτωμα, σέρομα (συλλογή υγρού), διαταραχή της αισθητικότητας των θηλών είναι μερικές από τις πιθανές επιπλοκές. Η σωστή εγχειρητική τεχνική και η συμμόρφωση της ασθενούς στις μετεγχειρητικές οδηγίες της ιατρού μπορούν να ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους και να συμβάλλουν σε ένα καλό αισθητικό αποτέλεσμα.

 

Μειωτική Μαστών

Εφαρμόζεται σε γυναίκες με μεγάλο στήθος που στις περισσότερες περιπτώσεις δημιουργεί προβλήματα στη σπονδυλική στήλη (κύφωση) και στη στάση του σώματος, άλγος στον αυχένα και στην πλάτη, αναπνευστικά προβλήματα καθώς και συχνούς ερεθισμούς του δέρματος. Χειρουργικά αφαιρείται λίπος, τμήμα του μαζικού αδένα και δέρμα με σκοπό να προκύψει μικρότερο, ελαφρύτερο και πιο σφιχτό στήθος. Επιπλέον είναι δυνατό να ελαττωθεί και το μέγεθος της θηλαίας άλω (το σκούρο δέρμα γύρω από τη θηλή) έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι αρμονικότερο.

Συνοπτικά


 

Διάρκεια επέμβασης: 2 - 4ώρες

Νοσηλεία: 1 ημέρα

Αναισθησία: Γενική

Χρόνος Ανάρρωσης: 1 εβδομάδες

Αποτέλεσμα: 

Τα αποτελέσματα είναι άμεσα ορατά καθώς όταν το οίδημα υποχωρήσει το στήθος είναι πιο μικρό, πιο ελαφρύ και πιο στητό ενώ η ασθενής θα έχει απαλλαγεί από τις επώδυνες ενοχλήσεις. Η στάση του σώματος αλλάζει και η αυτοπεποίθηση αυξάνει. Οι ορμονικές διαταραχές και οι σημαντικές αυξομειώσεις του βάρους μπορούν να επηρεάσουν το σχήμα του μαστού.

Κατάλληλες Υποψήφιες

Στις περισσότερες περιπτώσεις η μειωτική μαστού εφαρμόζεται περισσότερο για ιατρικούς παρά για αισθητικούς λόγους και αφορά γυναίκες με μεγάλους πτωτικούς μαστούς, το μέγεθος των οποίων περιορίζει τις φυσικές τους δραστηριότητες και δημιουργεί ιατρικά προβλήματα. Ιδανικές υποψήφιες είναι γυναίκες των οποίων το στήθος έχει αναπτυχθεί πλήρως, οι οποίες μπορούν να κατανοήσουν πλήρως τη χειρουργική διαδικασία, και που θα έχουν ολοκληρώσει με τη διαδικασία του θηλασμού. Στην τελευταία περίπτωση καλό είναι το χειρουργείο να προγραμματίζεται ένα έτος μετά το τέλος της διαδικασίας του θηλασμού.

Χειρουργείο

Πραγματοποιείται με γενική αναισθησία σε καλά οργανωμένο νοσοκομείο. Η τεχνική που θα ακολουθηθεί είναι εξατομικευμένη αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις οι τομές γίνονται γύρω από τη θηλαία άλω και επεκτείνονται προς τα κάτω ακολουθώντας τη φυσιολογική πτυχή κάτω από το μαστό. Οι ασθενείς πρέπει να γνωρίζουν πως οι ουλές χρειάζονται χρόνο για να ωριμάσουν και να εξασθενίσουν. Στη συνέχεια αφαιρείται λίπος, δέρμα και μαζικός αδένας και η θηλή τοποθετείται σε νέα υψηλότερη θέση. Λιποαναρρόφηση μπορεί να γίνει σε ορισμένες περιπτώσεις με περίσσεια λίπους κοντά στην περιοχή της μασχάλης.

Μετεγχειρητικά

Η ασθενής εξέρχεται του χειρουργείου με μια παροχέτευση (σωληνάκι) σε κάθε μαστό για τη αφαίρεση του αίματος ή υγρών, η οποία αφαιρείται σε 24 ή 48 ώρες. Άμεσα μετεγχειρητικά θα υπάρχει οίδημα και πιθανές εκχυμώσεις, μούδιασμα, πόνος και ευαισθησία στην περιοχή που αντιμετωπίζονται με απλά παυσίπονα. Τα ράμματα βρίσκονται συνήθως γύρω από τη θηλαία άλω και επεκτείνονται προς τα κάτω μέχρι την υπομάστια πτυχή, είναι απορροφήσιμα, οπότε δεν είναι απαραίτητη η αφαίρεση τους . Η ασθενής είναι υποχρεωμένη να φοράει ένα ειδικό στηθόδεσμο για ένα μήνα. Επανέρχεται στην εργασία της σε λίγες ημέρες και στις αθλητικές της δραστηριότητες σε 3-4 εβδομάδες ενώ για το ίδιο χρονικό διάστημα θα πρέπει να αποφεύγει να σηκώνει βάρος.

Κίνδυνοι - Επιπλοκές

Αιμάτωμα, σέρομα (συλλογή υγρού), προσωρινή διαταραχή αισθητικότητας των θηλών. Οι ουλές που δημιουργούνται εξασθενούν με την πάροδο του χρόνου ενώ η ασθενής οφείλει να ακολουθήσει προσεκτικά τις μετεγχειρητικές οδηγίες για την περιποίησή τους για καλύτερα αισθητικά αποτελέσματα.

Αφαίρεση και Αντικατάσταση Ενθεμάτων

Η Αφαίρεση και αντικατάσταση ενθεμάτων επίσης λἐγεται "REVISION" ενθεμάτων (αναθεώρηση). Η αυξητική στήθους αποτελεί μια από τις δημοφιλέστερες επεμβάσεις στον τομέα της αισθητικής πλαστικής χειρουργικής. Τα ενθέματα σιλικόνης που χρησιμοποιούνται είναι απολύτως ασφαλή και κατασκευασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια στο χρόνο με ελάχιστες επιπλοκές. Σπάνια και σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις, η αντίδραση του οργανισμού στο ένθεμα έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται γύρω από το υλικό μια κάψα, δηλαδή ένας ιστός που περιβάλλει το ένθεμα και αλλοιώνει την αισθητική του εμφάνιση. Η επιλογή καλής ποιότητας ενθεμάτων, με τραχεία επιφάνεια και η τοποθέτηση  του εν μέρει κάτω από το μείζονα θωρακικό μύ, μειώνουν στο ελάχιστο την πιθανότητα σχηματισμού κάψας. Σε περίπτωση όμως που δημιουργηθεί κάψα, είναι απαραίτητη η αφαίρεση και η αντικατάσταση των ενθεμάτων. Τόσο η άριστη ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται όσο και η πιστή εφαρμογή των μετεγχειρητικών οδηγιών μειώνουν στο ελάχιστο τέτοιου είδους αντιδράσεις.

Ανισομαστία

Είναι γνωστό πως δεν υφίσταται απόλυτη συμμετρία στο ανθρώπινο σώμα. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου ο ένας μαστός είναι εμφανώς πιο μικρός ή πιο μεγάλος σε σχέση με τον άλλο μαστό, γεγονός που δημιουργεί αισθητικό πρόβλημα ιδίως σε νεαρές γυναίκες για τις οποίες ο μαστός αποτελεί σύμβολο θηλυκότητας.

Συνοπτικά


 

Διάρκεια επέμβασης: 1,5 - 3 ώρες

Νοσηλεία: 1 ημέρα

Αναισθησία: Γενική

Χρόνος Ανάρρωσης: Μία εβδομάδα

Αποτέλεσμα:  Εξαρτάται

Μια αισθητική ισορροπία ανάμεσα στους δυο μαστούς της γυναίκας.

 

 
 

Κατάλληλες Υποψήφιες

Όλες οι γυναίκες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα ανισομαστίας.

Επέμβαση

Στις περιπτώσεις αυτές, το κάθε περιστατικό αντιμετωπίζεται εξατομικευμένα. Αυτό σημαίνει πως μπορεί να χρειαστεί μείωση, αύξηση ή /και ανόρθωση στον ένα μαστό και πιθανά επιπλέον παρέμβαση και στον άλλο, ώστε το αποτέλεσμα να είναι πιο αρμονικό. Η επέμβαση πραγματοποιείται υπό γενική αναισθησία σε καλά οργανωμένο νοσοκομείο. Οι εγχειρητικές τεχνικές και η διάρκεια της αναισθησίας ποικίλουν ανάλογα με την περίπτωση.

Μετεγχειρητικά

Άμεσα μετεγχειρητικά υπάρχει οίδημα, πιθανές εκχυμώσεις, πόνος και ευαισθησία στο στήθος που αντιμετωπίζονται με παυσίπονα. Η επάνοδος στην εργασία μπορεί να γίνει σε λίγες ημέρες και στο γυμναστήριο σε 3-4 εβδομάδες. Οι ουλές θα ωριμάσουν και θα εξασθενίσουν με την πάροδο του χρόνου ενώ η ασθενής οφείλει να ακολουθήσει προσεκτικά τις μετεγχειρητικές οδηγίες για την περιποίησή τους.

Κίνδυνοι - Επιπλοκές

Φλεγμονή, αιμάτωμα, σέρομα (συλλογή υγρού), διαταραχή της αισθητικότητας των θηλών είναι μερικές από τις πιθανές επιπλοκές. Η σωστή εγχειρητική τεχνική και η συμμόρφωση της ασθενούς στις μετεγχειρητικές οδηγίες της ιατρού μπορούν να ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους και να συμβάλλουν σε ένα καλό αισθητικό αποτέλεσμα.

Τηλέφωνο Ιατρού

6980 627460

6932 660840

Λεωφ. Κηφισίας 49, Μαρούσι

Περσεφόνης 15, Ελευσίνα

Email Ιατρού

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε με την Ιατρό για ραντεβού

9 + 7 =

Plastic Surgery Newsletter

Εγγραφείτε στα νέα μας για να λαμβάνετε πληροφορίες και τις τελευταίες εξελίξεις στην πλαστική χειρουργική.

9 + 10 =