Ρινοπλαστική

Πρόκειται για τη χειρουργική διαδικασία με την οποία βελτιώνεται το μέγεθος, το σχήμα και το προφίλ της μύτης. Η μη αισθητικά αποδεκτή εμφάνιση της μύτης μπορεί να υπάρχει εκ γενετής, ή να είναι αποτέλεσμα τραυματισμού ή προηγούμενης χειρουργικής επεμβάσεως. Με τη ρινοπλαστική όλο το πρόσωπο γίνεται πιο αρμονικό. Η ρινοπλαστική μπορεί να συνδυαστεί και με άλλα χειρουργεία στο πρόσωπο ώστε τα αισθητικά αποτελέσματα να είναι μέγιστα.

Συνοπτικά

Διάρκεια επέμβασης: 1.5 - 3 ώρες.

Νοσηλεία: Μία ημέρα.

Αναισθησία: Γενική.

Χρόνος Ανάρρωσης: 1 εβδομάδα περίπου.

Αποτέλεσμα: 

Αμέσως μετά την αφαίρεση του νάρθηκα ο ασθενής μπορεί να δει τα πρώτα αποτελέσματα. Η εικόνα βελτιώνεται ακόμα περισσότερο καθώς το οίδημα υποχωρεί και το τελικό αποτέλεσμα είναι εμφανές μετά από 6-9 μήνες. Η επιτυχημένη ρινοπλαστική προϋποθέτει από την πλευρά του ιατρού καλή γνώση της ανατομίας, της φυσιολογίας της περιοχής και ένα καλό αισθητικό κριτήριο ώστε η τελική εικόνα να είναι φυσική και να εναρμονίζεται με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του προσώπου. Σε περίπτωση που ο ασθενής έχει κατανοήσει τις επιπλοκές και τις δυσκολίες της επέμβασης και έχει ρεαλιστικές προσδοκίες, τότε το αποτέλεσμα είναι άριστο. Τα αποτελέσματα είναι μόνιμα αρκεί να μη γίνει τραυματισμός της μύτης κυρίως κατά το χρονικό διάστημα της επούλωσης.

Κατάλληλοι Υποψήφιοι

Η ρινοπλαστική απευθύνεται σε ενήλικες (από 18 ετών) για να έχει ωριμάσει αρκετά ο σκελετός και να έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη της μύτης του υποψηφίου. Οι ασθενείς οφείλουν να έχουν ρεαλιστικές προσδοκίες για το αποτέλεσμα και να κατανοήσουν πως κάθε περιστατικό αντιμετωπίζεται εξατομικευμένα και σύμφωνα με τις αναλογίες του προσώπου τους, ώστε η τελική αισθητική εικόνα να είναι αρμονική με το υπόλοιπο σύνολο.

Χειρουργείο

Πραγματοποιείται σε καλά οργανωμένο ιατρικό χώρο. Υπάρχουν δυο μέθοδοι:
1. Η ανοιχτή μέθοδος κατά την οποία γίνεται μια τομή στη στυλίδα, δηλαδή στο σημείο που χωρίζει τους ρώθωνες. Με την μέθοδο αυτή, όλα τα ανατομικά στοιχεία της μύτης είναι εκτεθειμένα. Η μέθοδος εφαρμόζεται συχνότερα σε περιπτώσεις που έχουν χειρουργηθεί ξανά και είναι αναγκαίες επιπλέον διορθώσεις ή σε περιστατικά που έχουν υποστεί στο παρελθόν μεγάλους τραυματισμούς.
2. Στην κλειστή μέθοδο οι τομές γίνονται στο εσωτερικό της μύτης.

Ανεξάρτητα της μεθόδου, αφού έχουν ολοκληρωθεί οι τομές, αναδιαμορφώνονται οι χόνδροι και κινητοποιούνται τα ρινικά οστά ώστε να δοθεί το νέο μέγεθος και σχήμα της μύτης. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθούν και χόνδρινα μοσχεύματα για τη στήριξη ή την ενίσχυση και τη βελτίωση του σχήματος της μύτης. Ακολουθεί η σύγκλειση του δέρματος. Τοποθετούνται εξωτερικά διαφανείς λεπτές αυτοκόλλητες ταινίες και γύψος, ενώ στο εσωτερικό της μύτης μπαίνουν σπόγγοι για αιμοστατικούς κυρίως λόγους.

Μετεγχειρητικά

Άμεσα μετεγχειρητικά, εμφανίζονται οίδημα και εκχυμώσεις που φτάνουν μέχρι το κάτω βλέφαρο και τα οποία υποχωρούν σταδιακά μέσα σε 7-10 ημέρες. Δεν είναι ιδιαίτερα επώδυνη διαδικασία και οι όποιες ενοχλήσεις αντιμετωπίζονται με απλά παυσίπονα. Ο γύψος και τα ράμματα αφαιρούνται σε μια εβδομάδα και οι αιμοστατικοί σπόγγοι πριν την έξοδο του ασθενούς από το νοσοκομείο. Οι ασθενείς μπορούν να επιστρέψουν στην εργασία τους σε μια εβδομάδα και στο γυμναστήριο σε 3 εβδομάδες με την προϋπόθεση ότι θα είναι πολύ προσεκτικοί σε ό,τι αφορά τραυματισμούς στην περιοχή.

Κίνδυνοι - Επιπλοκές

Φλεγμονή, αιμορραγία, αλλαγή στο χρώμα και στην αισθητικότητα του δέρματος. Οι επιπλοκές είναι σπάνιες και ελαχιστοποιούνται ακόμα περισσότερο αν ο ιατρός είναι προσεκτικός και ο ασθενής ακολουθήσει πιστά τις μετεγχειρητικές οδηγίες.

 

Ωτοπλαστική

Πρόκειται για μια χειρουργική διαδικασία κατά την οποία βελτιώνεται το μέγεθος ή/ και το σχήμα των αυτιών. Η πιο συχνή ανωμαλία στην συγκεκριμένη ανατομική θέση είναι τα αφεστώτα ώτα ή αλλιώς πεταχτά αυτιά.

Συνοπτικά

Διάρκεια επέμβασης:  1.5 - 3 ώρες.

Νοσηλεία: Λίγες ώρες μετά το πέρας του χειρουργείου.

Αναισθησία: Τοπική στους ενήλικες, γενική στα παιδιά. Στους ενήλικες μπορεί να γίνει επιπλέον και μέθη, που σημαίνει πως θα είναι ξύπνιοι αλλά σε χαλαρή κατάσταση.

Χρόνος Ανάρρωσης: Από την 5η μετεγχειρητική ημέρα και μετά (κατόπιν αφαίρεσης επιδέσμου).

Αποτέλεσμα: 

Τα αποτελέσματα είναι μόνιμα και συνήθως οι νεαροί ασθενείς είναι ενθουσιασμένοι καθώς μπορούν ανενόχλητα να κόψουν κοντά ή να μαζέψουν πίσω τα μαλλιά τους. Βασικό μέλημα σε αυτή την επέμβαση είναι τα αυτιά να είναι όσο το δυνατό περισσότερο συμμετρικά μεταξύ τους αλλά και να εναρμονίζονται με το σχήμα και το μέγεθος του προσώπου.

 

Κατάλληλοι Υποψήφιοι

Η ωτοπλαστική μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε ηλικία αρκεί να έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του χόνδρου και το αυτί να έχει το τελικό του μέγεθος κάτι που συνήθως συμβαίνει στην ηλικία των 6-7 ετών. Η επιλογή της χρονικής περιόδου που θα γίνει το χειρουργείο είναι επίσης σημαντική. Οι γονείς καλό είναι να ζητούν την αισθητική αποκατάσταση πρίν τα παιδιά τους ξεκινήσουν το σχολείο, γιατί αλλιώς θα είναι στόχος και σημείο χλευασμού από τα άλλα παιδιά, γεγονός που μπορεί με τη σειρά του να περιορίσει το παιδί από τις σχολικές και κοινωνικές του δραστηριότητες. 

Χειρουργείο

Το χειρουργείο γίνεται σε καλά οργανωμένο νοσοκομείο. Η αναισθησία είναι τοπική εκτός αν ο ασθενής είναι μικρό παιδί, οπότε γίνεται με γενική αναισθησία. Η τεχνική που ακολουθείται είναι εξατομικευμένη για κάθε περίπτωση. Στην περίπτωση των πεταχτών αυτιών, γίνεται μια τομή στην πίσω επιφάνεια του αυτιού με σκοπό να αποκαλυφθεί ο χόνδρος (το σκληρό τμήμα του αυτιού) ο οποίος συνήθως προβάλλει προς τα πρόσω και δημιουργεί την πιο πάνω κλινική εικόνα. Ο χόνδρος χαράσσεται ώστε να χαλαρώσει και να μπορέσει να στραφεί προς τα πίσω. Στη συνέχεια καθηλώνεται στη νέα του θέση με μη-απορροφήσιμα ράμματα. Κάποιες φορές είναι απαραίτητη και η αφαίρεση ενός τμήματος χόνδρου για πιο όμορφο και φυσικό αισθητικό αποτέλεσμα. Το χειρουργείο ολοκληρώνεται με την αφαίρεση μικρής ποσότητας δέρματος στην πίσω επιφάνεια του αυτιού και ακολουθεί η συρραφή του με απορροφήσιμα ράμματα, γεγονός που σημαίνει ότι δεν θα χρειαστεί να αφαιρεθούν.

Μετεγχειρητικά

Τοποθετείται ειδική επίδεση με γάζες ώστε κάθε αυτί να παραμείνει στη νέα του θέση. Ο επίδεσμος αφαιρείται την 5η μετεγχειρητική ημέρα, οπότε και ο ασθενής μπορεί να λουστεί και να επανέλθει στις υποχρεώσεις του. Τα παιδιά μπορούν να επιστρέψουν στο σχολείο μετά από μία εβδομάδα με την προϋπόθεση ότι θα είναι πολύ προσεκτικά ώστε να μη τραυματιστούν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Όλοι οι ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε ωτοπλαστική πρέπει να φορούν το βράδυ, για 2-3 εβδομάδες μια ειδική κορδέλα που θα συγκρατεί τα αυτιά στην επιθυμητή θέση και θα τα προστατεύει από τραυματισμούς.

Κίνδυνοι - Επιπλοκές

Φλεγμονή του χόνδρου και σχηματισμός αιματώματος αναφέρονται ως επιπλοκές που όμως πρέπει να εντοπιστούν έγκαιρα. Στην πρώτη περίπτωση είναι αναγκαία η λήψη αντιβιοτικών ώστε να αποφευχθεί ο σχηματισμός ουλώδους ιστού (ουλή) και η παραμόρφωση του χόνδρου. Σε περίπτωση αιματώματος, πρέπει να παροχετευτεί άμεσα γιατί μπορεί να δημιουργήσει αισθητικές δυσμορφίες. Η προσεκτική και επιμελής τεχνική και η συμμόρφωση του ασθενούς στις μετεγχειρητικές οδηγίες της ιατρού μπορούν να μειώσουν στο ελάχιστο τις πιθανότητες των επιπλοκών.

 

Βλεφαροπλαστική

Πρόκειται για την χειρουργική διαδικασία κατά την οποία αφαιρείται η περίσσεια δέρματος και λίπους από το άνω ή/και το κάτω βλέφαρο. 

Συνοπτικά


 

Διάρκεια επέμβασης: 30-45 λεπτά για τα άνω, περίπου 1 έως 1,5 ώρα για τα κάτω βλέφαρα.

Νοσηλεία: Ο ασθενής εξέρχεται του νοσοκομείου την ίδια ημέρα.

Αναισθησία: Τοπική για τα άνω βλέφαρα. Μέθη ή γενική για τα κάτω βλέφαρα.

Χρόνος Ανάρρωσης: 5-10 ημέρες.

Αποτέλεσμα: 

Σε κάθε περίπτωση μετά το χειρουργείο, το βλέμμα δείχνει πιο ξεκούραστο, πιο φρέσκο και πιο νεανικό.

 

Κατάλληλοι Υποψήφιοι

Η επέμβαση είναι κατάλληλη για γυναίκες ή άνδρες που επιθυμούν να απαλλαγούν από τις ενοχλητικές "σακούλες" στα κάτω βλέφαρα που τους κάνουν να δείχνουν μεγαλύτεροι από την ηλικία τους και κουρασμένοι. Επίσης, όσοι νιώθουν πως το άνω βλέφαρο είναι "πεσμένο" και "βαρύ" με αποτέλεσμα το βλέμμα τους να είναι μονίμως κουρασμένο ή θλιμμένο. Επιπλέον, άτομα που δυσκολεύονται να δουν λόγω της περίσσειας του δέρματος του άνω βλεφάρου είναι ιδανικοί υποψήφιοι.

Χειρουργείο

Άνω βλεφαροπλαστική

Γίνεται σε καλά οργανωμένο ιατρικό χώρο με τοπική αναισθησία. Μετά από προσεκτικό σχεδιασμό, αφαιρείται η περίσσεια του δέρματος στο άνω βλέφαρο και πιθανά λίπος από την εσωτερική πλευρά του βλεφάρου. Η τομή οφείλει να είναι ακριβώς πάνω στην πτυχή που φυσιολογικά κάνει το άνω βλέφαρο ώστε να μην είναι εμφανής.

Κάτω βλεφαροπλαστική

Στην περίπτωση αυτή, αφαιρείται η περίσσεια δέρματος και λίπους από το κάτω βλέφαρο. Η τομή γίνεται λίγα χιλιοστά κάτω από τις βλεφαρίδες και εκτείνεται μέχρι την έξω επιφάνεια του βλεφάρου. Στη συνέχεια αφαιρείται η περίσσεια λίπους και ελάχιστη ποσότητα δέρματος.  Σε νέα άτομα που δεν υπάρχει ιδιαίτερη περίσσεια δέρματος η τομή μπορεί να γίνει από την έσω επιφάνεια του βλεφάρου. Με την τεχνική αυτή δεν υπάρχουν ουλές εξωτερικά και συγχρόνως αφαιρείται ή ανακατανέμεται η περίσσεια λίπους, η οποία είναι υπεύθυνη για την δημιουργία των "σακούλων".

Μετεγχειρητικά

Άμεσα μετεγχειρητικά, εμφανίζονται οίδημα και εκχυμώσεις οι οποίες σταδιακά υποχωρούν. Ήπιο άλγος που αντιμετωπίζεται με απλά παυσίπονα. Τα ράμματα αφαιρούνται σε 6 ημέρες οπότε μπορεί να φορεθεί ακίνδυνα και Make-up. Επάνοδος στις εργασιακές υποχρεώσεις υπολογίζεται μετά από μια εβδομάδα (εξαρτάται φυσικά από το χειρουργείο και τη φύση της εργασίας). Ο ασθενής μπορεί να ξαναρχίσει τις αθλητικές δραστηριότητες του σε 3 εβδομάδες.

Ρυτιδεκτομή (Facelift)

Πρόκειται για την χειρουργική διαδικασία που έχει ως σκοπό να βελτιώσει τα ορατά σημάδια του χρόνου στο πρόσωπο, όπως είναι οι βαθιές ρυτίδες, η αλλοίωση του περιγράμματος του προσώπου και η χαλάρωση του δέρματος. Στόχος είναι να επιτευχθεί ένα φυσικό αποτέλεσμα, χωρίς υπερβολές και να προκύψει ένα πιο νεανικό και ξεκούραστο πρόσωπο.

Συνήθως συνδυάζεται με βλεφαροπλαστική ώστε τα αποτελέσματα να είναι πιο αρμονικά καθώς και με ανόρθωση φρυδιών ενώ με peeling, laser και δερμοαποξέσεις γίνεται η βελτίωση του τόνου και της υφής της επιδερμίδας.

Συνοπτικά


 
Εφαρμόζεται σε:
 
Λαιμό
Μέτωπο
Παρειά
Πιγούνι

Διάρκεια επέμβασης:  3,5 - 4 ώρες

Νοσηλεία: Μια ημέρα

Αναισθησία: Τοπική και Μέθη

Χρόνος Ανάρρωσης: 12 - 15 ημέρες

Διάρκεια αποτελέσματος:  7-10 έτη

Ο στόχος είναι ένα νεανικότερο πρόσωπο χωρίς υπερβολές, ο χρόνος γυρνάει πίσω και ο ασθενής είναι πιο αισιόδοξος και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Τα πρώτα αποτελέσματα φαίνονται περίπου σε ένα μήνα και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της επούλωσης, δηλαδή σε 6-9 μήνες τότε ο ασθενής βλέπει την τελική εικόνα. Η διάρκεια των αποτελεσμάτων είναι 10-12 έτη. Σε αυτό συμβάλλουν παράγοντες όπως η ποιότητα και η κατάσταση του δέρματος πριν το χειρουργείο, ο τρόπος ζωής, η διατροφή και η άσκηση.

 

 

Κατάλληλοι Υποψήφιοι

Το λίφτινγκ απευθύνεται σε άνδρες ή γυναίκες που έχουν βαθιές ρυτίδες (στις παρειές, στις ρινοχειλικές) καθώς και απώλεια του περιγράμματος, χαλάρωση του δέρματος του προσώπου και του λαιμού, και οι οποίοι δεν αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Το κάπνισμα δεν αποτελεί απόλυτη αντένδειξη για το χειρουργείο αλλά οι ασθενείς πρέπει να γνωρίζουν πως είναι πιθανό να εμφανίσουν διαταραχές και καθυστέρηση στην επούλωση των χειρουργικών τραυμάτων. Η κλινική εικόνα που παρουσιάζει το κάθε περιστατικό -και όχι η ηλικία- είναι που θα θέσει και την ένδειξη για χειρουργείο.

Επέμβαση

Πραγματοποιείται σε καλά οργανωμένο νοσοκομείο.  Η μέθοδος που θα ακολουθηθεί βασίζεται στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε περιστατικού ξεχωριστά. Ο λεπτομερής προεγχειρητικός έλεγχος και η κλινική εκτίμηση είναι ουσιώδους σημασίας τόσο για την τεχνική όσο και για το τελικό αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, αν υπάρχει μεγάλη χαλάρωση στο πρόσωπο, η οποία επεκτείνεται και στην περιοχή του λαιμού τότε ένα κλασικό λίφτινγκ είναι η λύση.
Η τομή στην περίπτωση αυτή, ξεκινά από την κροταφική χώρα επεκτείνεται μπροστά και πίσω από το αυτί και καταλήγει στην ινιακή χώρα του τριχωτού της κεφαλής. Σε περίπτωση που το κύριο πρόβλημα (χαλάρωση, ρυτίδες) εντοπίζεται κυρίως στο πρόσωπο και λιγότερο στο λαιμό τότε εφαρμόζονται μέθοδοι με τομές μικρότερης έκτασης και πιο περιορισμένες αποκολλήσεις δέρματος ("Minimal Access Cranial Suspension Lift - ΜΑCS Lift").
Ανεξάρτητα της μεθόδου που θα εφαρμοστεί, εκτός από την περίσσεια του δέρματος είναι κεφαλαιώδους σημασίας να γίνει ανόρθωση και καθήλωση των δομών που βρίσκονται κάτω από το δέρμα. Οι δομές αυτές χαλαρώνουν με την πάροδο του χρόνου και μαζί με την χαλάρωση του υπερκείμενου δέρματος ευθύνονται εν μέρει για τα σημάδια της γήρανσης, SMAS (Superficial musculoaponeurotic system).

Μετεγχειρητικά

Άμεσα μετεγχειρητικά, υπάρχει οίδημα σε όλο το πρόσωπο και εκχυμώσεις που εντοπίζονται κυρίως στην περιοχή των βλεφάρων και τα οποία σταδιακά υποχωρούν. Ο χρόνος που απαιτείται εξαρτάται από την αντίδραση του οργανισμού και την έκταση του χειρουργείου. Η πρώτη αλλαγή των επιδέσμων γίνεται την επόμενη του χειρουργείου οπότε και αφαιρούνται οι 2 παροχετεύσεις (σωληνάκια) που είχαν τοποθετηθεί για να συλλέγουν την περίσσεια του αίματος. Η αφαίρεση των ραμμάτων γίνεται σε 10 ημέρες. Οι τομές είναι τοποθετημένες σε τέτοια σημεία ώστε να είναι λιγότερο ορατές. Η αποφυγή έκθεσης στον ήλιο και η χρήση κατάλληλων προϊόντων που βοηθούν στην καλύτερη επούλωση μπορούν να βελτιώσουν την εικόνα τους. Η επάνοδος στην εργασία γίνεται μετά από 12-15 ημέρες και στο γυμναστήριο μετά από 4 εβδομάδες.

Κίνδυνοι - Επιπλοκές

Αιμάτωμα, φλεγμονή, διαταραχή της επούλωσης των τραυμάτων είναι μερικές από τις επιπλοκές που ενδέχονται να εμφανιστούν. Μπορούν να αποφευχθούν αν οι χειρουργικοί χειρισμοί είναι προσεκτικοί και χωρίς υπερβολές, καθώς και αν οι ασθενείς συμμορφωθούν με τις οδηγίες της ιατρού.

Ανόρθωση Λαιμού

Η επίδραση της βαρύτητας, της ηλιακής ακτινοβολίας και της απώλειας του κολλαγόνου και της ελαστίνης με την πάροδο του χρόνου είναι μερικοί από τους παράγοντες που ευθύνονται για την εμφάνιση των σημείων της γήρανσης. Το δέρμα χάνει την ελαστικότητά του, το πρόσωπο χάνει το περίγραμμά του ενώ γίνεται εμφανής η περίσσεια δέρματος και λίπους στο λαιμό.

Συνοπτικά


 

Διάρκεια επέμβασης:  1,5 - 2 ώρες

Νοσηλεία: Μια ημέρα

Αναισθησία: Γενική ή Μέθη

Χρόνος Ανάρρωσης: 1 εβδομάδα

Διάρκεια αποτελέσματος:  Λαιμός πιο νεανικός με ανορθωμένο περίγραμμα

Τα πρώτα αποτελέσματα φαίνονται περίπου σε ένα μήνα και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της επούλωσης, δηλαδή σε 6-9 μήνες τότε ο ασθενής βλέπει την τελική εικόνα. Η διάρκεια των αποτελεσμάτων είναι 10-12 έτη. Σε αυτό συμβάλλουν παράγοντες όπως η ποιότητα και η κατάσταση του δέρματος πριν το χειρουργείο, ο τρόπος ζωής, η διατροφή και η άσκηση.

 

Κατάλληλες Υποψήφιες

Γυναίκες που το δέρμα τους έχει χάσει τον τόνο και την ελαστικότητά του με συνέπεια το πρόσωπο να μην έχει περίγραμμα. Επίσης έχει πολύ καλά αποτελέσματα σε περιπτώσεις που υπάρχει περίσσεια λίπους και δέρματος κυρίως στην περιοχή κάτω από το πηγούνι, κάτι που ενοχλεί ιδιαίτερα τις γυναίκες.

Επέμβαση

Πραγματοποιείται σε καλά οργανωμένο νοσοκομείο. Οι τομές γίνονται πίσω από τα αυτιά και επεκτείνονται προς το τριχωτό της κεφαλής. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι απαραίτητο να επεκταθούν μπροστά στο λοβό του αυτιού ή/και κάτω από το πηγούνι. Αφού παρασκευαστεί και ανασπαστεί το δέρμα, αναρροφάται το λίπος και οι μυς ράβονται και επαναφέρονται στην αρχική τους θέση. Εξαιρείται η περίσσεια του δέρματος το οποίο στη συνέχεια συρράπτεται. Η ανόρθωση λαιμού μπορεί να συνδυαστεί με βλεφαροπλαστική  για ένα πιο ολοκληρωμένο αποτέλεσμα.

Μετεγχειρητικά

Οίδημα και εκχυμώσεις στην περιοχή είναι συνηθισμένη εικόνα αλλά υποχωρούν σταδιακά στις επόμενες ημέρες. Ο ασθενής επανέρχεται στην εργασία του σε μια εβδομάδα.

Κίνδυνοι - Επιπλοκές

Αιμάτωμα, φλεγμονή, διαταραχές της επούλωσης του τραύματος στην οποία επιβαρυντικοί παράγοντες είναι το κάπνισμα και ο σακχαρώδης διαβήτης.

 

Ανόρθωση Φρυδιών

Τα σημάδια της γήρανσης πολλές φορές γίνονται αντιληπτά από την περιοχή των φρυδιών και του μετώπου. Τα πεσμένα φρύδια κάνουν το άτομο να μοιάζει μονίμως κουρασμένο και θλιμμένο και οι ρυτίδες του μετώπου το κάνουν να δείχνει μεγαλύτερο από ότι είναι. Η ενδοσκοπική ανόρθωση των φρυδιών είναι η απάντηση για ένα πιο ανανεωμένο και ξεκούραστο βλέμμα.

Κατάλληλοι Υποψήφιοι

Ασθενείς που επιθυμούν να απαλλαγούν από τα πεσμένα φρύδια και τις εγκάρσιες ρυτίδες του μετώπου καθώς και τις ρυτίδες του μεσοφρύου. Θα πρέπει να έχουν ρεαλιστικές προσδοκίες και να μην αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας.

Χειρουργείο

Πραγματοποιείται με γενική αναισθησία σε καλά οργανωμένο νοσοκομείο. Είναι απαραίτητη η χρήση ενδοσκοπίου που συνδέεται με μόνιτορ καθώς και ειδικών εργαλείων. Γίνονται 4-5 μικρές τομές στο τριχωτό της κεφαλής. Οι τομές είναι μικρές (1-2 cm) και δεν είναι ορατές. Ακολουθεί η ανόρθωση και η στερέωση του μετώπου και των φρυδιών σε νέα θέση. Στο ίδιο χειρουργείο μπορεί να γίνει βλεφαροπλαστική/λίφτινγκ για ένα πιο ολοκληρωμένο αποτέλεσμα.

Μετεγχειρητικά

Αίσθημα τάσης στην περιοχή και άλγος που αντιμετωπίζονται με παυσίπονα. Οίδημα και εκχυμώσεις σταδιακά υποχωρούν. Τα ράμματα αφαιρούνται σε 10 ημέρες. Επάνοδος στην εργασία σε 10 ημέρες και στο γυμναστήριο σε 4 εβδομάδες. Έντονη σωματική δραστηριότητα και έκθεση στον ήλιο πρέπει να αποφεύγονται για 3-4 εβδομάδες. Στο σημείο των τομών μπορεί να παρουσιαστεί απώλεια μαλλιών η οποία είναι παροδική

Κίνδυνοι - Επιπλοκές

Οι επιπλοκές δεν είναι συχνές αλλά θα πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψιν. Αιμάτωμα, φλεγμονή, τραυματισμός νεύρων της περιοχής που ελέγχουν την άνοδο των φρυδιών, παροδική απώλεια μαλλιών στις θέσεις των τομών. Οι επιπλοκές ελαχιστοποιούνται με τον συνδυασμό της σωστής τεχνικής και της τήρησης των μετεγχειρητικών οδηγιών.

Τηλέφωνο Ιατρού

6980 627460

6932 660840

Λεωφ. Κηφισίας 49, Μαρούσι

Περσεφόνης 15, Ελευσίνα

Email Ιατρού

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε με την Ιατρό για ραντεβού

5 + 8 =

Plastic Surgery Newsletter

Εγγραφείτε στα νέα μας για να λαμβάνετε πληροφορίες και τις τελευταίες εξελίξεις στην πλαστική χειρουργική.

6 + 15 =